Vitári Zsolt

A Német Ifjúság háborús szerepvállalása

A magyarországi németek hírhedt Volksbund szervezetének 1941-ben alapított ifjúsági szervezete volt a Német Ifjúság (Deutsche Jugend, DJ), amely alapítása időpontjának okán is háborúban fogant szervezetként próbált létezni. A szervezet létrejöttét az 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntéssel egyidőben megkötött ún. bécsi népcsoportegyezmény tette lehetővé, amely feljogosította a Volksbundot arra, hogy alszervezeteket hozzon létre, korlátlan kapcsolatokat ápoljon Németországgal, s tevékenységét nemzetiszocialista szellemben végezze. Ezzel Berlinben a magyarországi német népcsoport teljes gleichschaltolását készítették elő. Így miközben felépítésre várt a DJ teljes horizontális és vertikális szervezeti struktúrája, amely kézzel fogható eredményeket 1943-tól mutatott, a szervezet tevékenységén belül azonnal előtérbe került a háborús segélyszolgálat, amely egyúttal a Hitlerjugend mintájára megvalósítandó világnézeti nevelést és testi felkészítést is hátráltatta. A DJ háborús tevékenységei viszont széles palettán mozogtak, még ha volumenük a birodalmi szint közelébe sem érhetett. A segélyszolgálat keretében valósult meg a többlettermelést célzó mezőgazdasági munkák segítése, leginkább az ún. aratási segély (Erntehilfe), a különböző hulladékok és gyógynövények gyűjtése, a selyemhernyó-tenyésztés. Az ország hadszíntérré válását követően a DJ futárszolgálatot teljesített, harci akadályok felállításában működött közre, járőr- és figyelőszolgálatot látott el. A háborús segélyszolgálatot segítette a DJ szociális tevékenysége (aratási óvodák, téli segély, irányított pályaválasztás, illetve az ún. gyermek vidékre küldési akció) is. E tevékenységek, mint ahogy a szervezet története is, eddig a történeti kutatás fehér foltját jelentette. Az utóbbi években kiterjedt alapkutatásokkal sikerült új eredményeket elérni.

Zsolt Vikári
The role of the German Youth in the war

The German Youth (Deutsche Jugend, DJ) was the youth organisation of the infamous Volksbund of the Germans in Hungary, founded 1941. It was because of the date of the foundation a formation schemed in war. It came into existence by the so-called Vienna Report from August 30th 1940, which empowered the Volksbund to establish divisions, to cultivate unrestricted connections with the Reich and to perform his activity in the sense of National Socialism. Herewith prepared Berlin the whole gleichschaltung of the Germans in Hungary. So while the whole horizontal and vertical structure of the DJ was to build up and that achieved tangible results from 1943, the war auxiliary service took priority whitin the activity of the organization, which set back also the ideological and physical education after the sample of the Hitler Youth. The war activities of the DJ showed a wide palette, even if they could not approach the Reich standard. Within the framework of the war activities were carried out the supporting of agricultural works to increase the harvest, especially the harvesting aid (Erntehilfe), the collection of waste and herbs, rearing of silkworms. After the country became a battleground, the DJ supplied courier service, contributed by the building of battle barriers, performed patrol duty. The war auxiliary service was also supported by the social activities of the DJ (harvest kindergarden, winter aid, career guidance and the so called children evacuation /Kinderlandverschickung/). These war activities similar to the history of the organisation represented a desideratum of the historical research. Through substantial fundamental research it was possible to present new results.