Miért fontos a II. világháború története a 21. században?

Miért fontos a II. világháború története a 21. században?

A világháború végén született meg az a világrend, amelyben most is élünk. A társadalom működésével kapcsolatos értékrendünket, amit ma természetesnek gondolunk, a világháború tapasztalata alakította ki. Elég csak utalni a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezményre, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948-ban fogadott el. Ugyanebben az évben született meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. A világháború a szabadság eszméjének és a demokráciának a győzelmét hozta el, még ha Közép-Kelet-Európa mindezekből csak a „létező szocializmus” bukása után részesült.

Tudunk-e újat mondani a II. világháború, valamint annak előzménye és következménye történetéről?

Bármennyire hihetetlennek tűnik is, szinte folyamatosan válnak hozzáférhetővé új források, olyanok is, amelyeknek a létezéséről sem tudtunk. De az ismert források alapján is lehet és kell is új történetet írni, mivel új témák és új szempontok merülnek fel, és így következtetéseink is változnak.  

Hamarosan már nem lesz velünk az a nemzedék, amely még átélte a világháborút. A történészek lesznek ennek a kornak a tanúi, ők őrzik az áldozatok emlékét, és az ő feladatuk, hogy figyelmeztessenek, ha a körülöttünk zajló események olyan kor felé vezetnek, amelyet már meghaladottnak gondoltunk.