Politikai, társadalmi és katonai ellenállás Kelet-Közép-Európában a II. világháború alatt

Politikai, társadalmi és katonai ellenállás a második világháború alatt Magyarországon

Az MTA II. világháború története albizottság tudományos konferenciája

Helyszín: MTA Székház – Kisterem (Budapest Széchenyi István tér 9.)

Időpont: 2022. november 18. (péntek)

Program

9:00–9:10 Stark Tamás, az MTA II. világháború története albizottság elnöke köszöntője

9:10–9:40 Bartha Ákos (BTK TTI): Ellenállás Magyarországon a német megszállás idején

1. Politikai és fegyveres ellenállás

Elnök: Stark Tamás

9:40–10:00 Fóris Ákos (Clio Intézet, ELTE BTK): Átállás és visszaszökés – a magyar haderő tagjai a Honvédség és a partizánok között

10:00–10:20 Márkus Beáta (Pécsi Tudományegyetem): Kényszersorozás és ellenállás. Az 1944-es Waffen-SS sorozások

10:20–10:40 Szekér Nóra (ÁBTL): A Magyar Függetlenségi Mozgalom és az ellenállás

10:40–11:00 Szokolay Domokos (NEB): Mit tudunk a „Dallam” csoportról?

Szünet

11:20–11:40 Végső István (Clio Intézet): Egy feledhetetlen áruló – Mikulich Tibor háborús bűnös „emlékezete”

11:40–12:00 Baráth Katalin (Szegedi Tudományegyetem): Szintén zenész, szintén ellenálló – ellenállás-történetek és -értelmezések a művészvilág igazolóeljárásaiban (1945–1947)

12:00–12:20 Janek István (BTK TTI): Magyar-szlovák ellenállási és kiugrási tervek 1942-44 között

12:20–12:50 Kérdések, hozzászólások

Ebédszünet

2. Ellenállás a katolikus egyházban és a zsidó közösségben

Elnök: Virányi Péter

13:30–13:50 Soós Viktor Attila (NEB): Egy titkos egyházi találkozó a 2. világháború közepén – Apor Vilmos szerepe az 1943. augusztus 26-i győri találkozó létrejöttében

13:50–14:10 Petrás Éva (NEB): Kovrig Béla szerepe a katolikus ellenállás megszervezésében

14:10–14:30 Bedők Péter (MNL OL): Ellenállási formák a Muraközben, különös tekintettel a helyi horvát alsópapságra a második világháború alatt

Szünet

14:50–15:10 Klacsmann Borbála (University College Dublin): „Csillagos zsidókkal jóbarátságban van”. A civil ellenállás módjai, lehetőségei a holokauszt alatt

15:10–15:30 Gellért Ádám (Clio Intézet): „Kis Varsó” – az 1944. október 15–17-i fegyveres zsidó ellenállás rekonstrukciója

15:30–15:50 Fuchs György (Családfa Kft.): Az alsó közigazgatás tisztviselőnek szerepe a holokausztban, avagy volt, aki másképp csinálta. (Benedek János és Keserű Kálmán főszolgabírók esete)

15:50–16:20 Kérdések, hozzászólások

Zárszó: Mitrovits Miklós