Emlékezés a pályatársakra konferencia

Az MTA II. világháború története albizottság Európa felszabadulásának háromnegyed évszázados évfordulója alkalmából 2020. december 13-án Emlékezés a pályatársakra címmel tudóstársak, rokonok, ismerősök, barátok idézik fel, gondolataik által mutatják be munkásságukat. Írásaik zömmel számadás egy korszakról, mely a benne élő nemzedékre súlyos megpróbáltatásokat mért és hatása a mai napig érződik.

Kötelességünk az emlékezés és az emlékeztetés azokra, kiknek emberi alakjuk, munkásságuk nem a megszépítő emlékezés fényében ragyog fel. A fény azoknak a emlékezetéből, szellemi és erkölcsi örökségéből árad, akikre emlékezünk. Természetesen tudjuk, hogy a sort sokáig lehetne folytatni és minden válogatás hiányérzetet von maga után.