Program

2022. MÁJUS 6.

9:00 – 9:20      A konferencia résztvevőinek üdvözlése

                        Pók Attila, nyugalmazott tudományos tanácsadó

9:20 – 9:30      Megnyitó

                        Stark Tamás, az MTA II. világháború története albizottság elnöke

  1. szekció MEGSZÁLLÁS, NYILAS TERROR, ELLENÁLLÁS

Szekcióvezető: Tulipán Éva

9:30 – 9:50      Murádin János: „Erdélyi szellem – magyar lélek.” Az Erdélyi Párt tervei a második világháború utáni Erdélyről és Magyarországról 1944-ben

9:55 – 10:15    Kovács Tamás: Rendőrök válaszúton – rendőrsorsok a német megszállás után

10:20 – 10:40 Szokolay Domokos: Krízis és térbeliség. A sopronkőhidai fegyintézet 1944-1945-ben

10:45 – 11:05 Virányi Péter: Apokalipszis.170 nap propagandája (1944. október 15. – 1945. április 4.)

11:05 – 11:25  Hozzászólások, vita

11:25 – 11:40 Szünet

11:40 – 12:00 Csapody Tamás: Nyilas terror Nyugat-Dunántúlon (1944. december 2. – 1945. április 1.)

12:05 – 12:25  Kelemen Roland: A háború hatása a katonai igazságszolgáltatásra. A szuverenitását vesztett magyar állam katonai igazságszolgáltatása

12:30 – 12:50  Bartha Ákos: Az ellenállás ára

12:55 – 13:15  Nagy Péter Tibor: 1944 figurái a Kádár rendszer emlékezetpolitikájában

13:15 – 13:35  Hozzászólások, vita

13:35 – 14:15 Ebédszünet

  1. szekció HOLOKAUSZT

Szekcióvezető: Virányi Péter

14:15 – 14:35  Eörsi László: A vöröskeresztes besúgó

14:40 – 15:00  Karsai László: Szalai Pál. Politikai életrajz

15:05 – 15:25 Klacsmann Borbála: Akasztják a hóhért? Köztisztviselők és szerepük a holokausztban az igazoló bizottsági iratok tükrében

15:30 – 15:50 Barna Ildikó – Katona Eszter – Szabó Alexandra: A deportálás és a visszatérés vizuális ábrázolása a DEGOB jegyzőkönyvek alapján

15:55 – 16:15 Huhák Heléna: A német hadiipar és a magyarországi deportálások. Magyar zsidó nők a sömmerdai kényszermunkatáborban

16:15 – 16:40 Hozzászólások, vita

 

2022. MÁJUS 7.

III. szekció       HADMŰVELETEK, KATONASORS

Szekcióvezető: B. Kádár Zsuzsanna

9:30– 9:50       Mezei Bálint:  Nyugatra hurcolt egészségügyi és államvasúti javak. Magyar kórházvonaton Ausztrián át Bajorországba 1944/45-ben

9:55 – 10:15    Márkus Beáta: Sorozások a Waffen-SS-be Nyugat-Magyarországon 1944/1945-ben

10:20 – 10:40 Bene Krisztián: Eltérő utakon. Francia hadifoglyok Magyarországon, magyar hadifoglyok Franciaországban 1944–1945-ben

10:45 – 11:05 Erdős Kristóf: Magyarokat gondozó „bizottságok” Ausztria nyugati megszállási zónáiban

11:05 – 11:15 Hozzászólások, vita

11:15 –11:30   Szünet        

11:30 – 11:50  Fóris Ákos: A magyar 1. hadsereg mögöttes területi tevékenysége Kelet-Galíciában

11:55 – 12:15  Magyarosi Sándor: A 27. Székely Könnyűhadosztály két háborúja

12:20 – 12:40  Nagy József: A második világháború hadieseményei Székelyföldön. Háborús veteránok kollektív emlékezete és mítoszaik (1944. 08. 26 – 1944. 10. 15.)

12:40 – 12:55  Hozzászólások, vita

12:55 –13:40   Ebédszünet

  1. szekció EGY ÚJ VILÁG KÜSZÖBÉN/SZOVJET MEGSZÁLLÁS

Szekcióvezető: Stark Tamás

13:40 – 14:00  Baráth Magdolna: A II. Ukrán Front hátországát biztosító NKVD-csapatok magyarországi tevékenysége

14:05 – 14:25  Nagy Szabolcs: Bűnösök vagy áldozatok? Leventék a népbíróság előtt

14:30 – 14:50  Barta Róbert: Hivatalos és félhivatalos brit vélemények az 1945-ös Magyarországról. Alvary F. Gascoigne és Carlile A. Macartney jelentései

14:50 – 15:05 Hozzászólások, vita

15:05 – 15:20 Szünet

15:20 – 15:40  Tornai Csongor Gáspár: Milyen szerepe volt Gyöngyösi Jánosnak az Ideiglenes Nemzeti Kormány külpolitikájának megszervezésében?

15:45 – 16:05 Kalmár Melinda: Formációs útelágazások

16:05 – 16:15  Hozzászólások, vita

16:15               Zárszó, Stark Tamás