Podcast

Bevezető előadás: Virányi Péter: A propaganda természete

https://podcasts.ceu.edu/content/viranyi-peter-propaganda-termeszete

Turbucz Dávid: Vezérkultusz és háborús propaganda

https://podcasts.ceu.edu/content/turbucz-david-vezerkultusz-es-haborus-propaganda

Olasz Lajos: Propaganda és ellenpropaganda Horthy István személye körül a világháború időszakában

https://podcasts.ceu.edu/content/olasz-lajos-propaganda-es-ellenpropaganda-horthy-istvan-szemelye-korul-vilaghaboru

Nagy Boglárka: A plakát háborúba megy

https://podcasts.ceu.edu/content/nagy-boglarka-plakat-haboruba-megy

Segyevy Dániel Zoltán: Etnikai térképek a területi revízió szolgálatában

https://podcasts.ceu.edu/content/segyevy-daniel-zoltan-etnikai-terkepek-teruleti-revizio-szolgalataban

Sávoly Tamás: II. világháborús források az MTI és társvállalatainak az ügyviteli és műsordokumentumaiban

https://podcasts.ceu.edu/content/savoly-tamas-ii-vilaghaborus-forrasok-az-mti-es-tarsvallalatainak-az-ugyviteli-es

Fóris Ákos: Az 1941-es szovjet repressziók ábrázolása a magyar propagandában

https://podcasts.ceu.edu/content/foris-akos-az-1941-es-szovjet-repressziok-abrazolasa-magyar-propagandaban

Kovács Cs. Tamás: Antiszemita propaganda a II. világháborúban Magyarországon. A Harc című folyóirat feltárása

https://podcasts.ceu.edu/content/kovacs-cs-tamas-antiszemita-propaganda-ii-vilaghaboruban-magyarorszagon-harc-cimu-folyoirat

Pap Eliza: Az újpesti zsidók elleni propaganda megnyilvánulásai a helyi sajtó tükrében

https://podcasts.ceu.edu/content/pap-eliza-az-ujpesti-zsidok-elleni-propaganda-megnyilvanulasai-helyi-sajto-tukreben

Meszerics Tamás: Amerikai titkos propaganda Magyarországon az angol–amerikai háborús propaganda kontextusában, 1943–1944

https://podcasts.ceu.edu/content/meszerics-tamas-amerikai-titkos-propaganda-magyarorszagon-az-angol-amerikai-haborus

Kalmár Miklós: Építészeti reprezentáció a nemzetiszocialista Németország háborús propagandájának szolgálatában

https://podcasts.ceu.edu/content/kalmar-miklos-epiteszeti-reprezentacio-nemzetiszocialista-nemetorszag-haborus

Fülöp Márton: Vicclapok a náci propaganda szolgálatában a II. világháború idején

https://podcasts.ceu.edu/content/fulop-marton-vicclapok-naci-propaganda-szolgalataban-ii-vilaghaboru-idejen

Czinki Gertrúd: A feketék ábrázolása a német nemzetiszocialista játékfilmben 1934-1944 között

https://podcasts.ceu.edu/content/czinki-gertrud-feketek-abrazolasa-nemet-nemzetiszocialista-jatekfilmben-1934-1944-kozott

Havasi Benigna: A német nyelv nácitlanítása

https://podcasts.ceu.edu/content/havasi-benigna-nemet-nyelv-nacitlanitasa

Bartha Ákos: Náciellenesség Magyarországon a második világháború idején

https://podcasts.ceu.edu/content/bartha-akos-naciellenesseg-magyarorszagon-masodik-vilaghaboru-idejen

Tulipán Éva: A 48-as honvédzászlók visszaadása 1941-ben és 1948-ban

https://podcasts.ceu.edu/content/tulipan-eva-48-honvedzaszlok-visszaadasa-1941-ben-es-1948-ban

Pihurik Judit: Antifasiszta propaganda a szovjet hadifogolytáborokban

https://podcasts.ceu.edu/content/pihurik-judit-antifasiszta-propaganda-szovjet-hadifogolytaborokban