Propaganda a II. világháborúban konferencia

az MTA II. világháború története albizottság

szervezésében

2018. november 16.

MTA Székház, Kisterem.

A második világháború időszakában jelentős szerep jutott a propagandának, mellyel a társadalom minél szélesebb körét kívánták a háborús folyamatok részévé és támogatójává tenni. Konferencia célja a háborúhoz kapcsolódó propagandatevékenységek széleskörű és sokrétű bemutatása a téma iránt érdeklődő nagyközönség számára. A konferencia egyaránt foglalkozik a propaganda tartalmával és technikájával.

A konferencia két szervezője Paksa Rudolf, történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa és Virányi Péter címzetes egyetemi docens BME szociológia és kommunikációs tanszékének munkatársa az MTA II. világháború története albizottság konferenciájáról beszélget Pető Andreával.

https://podcasts.ceu.edu/content/masodik-vilaghaborus-propaganda-konferencia