Beszámoló

Beszámoló a 2020. december 11-én és 12-én megrendezett „Európa 1944-1945” című nemzetközi konferenciáról.

75 évvel ezelőtt fejeződött be a második világháború, de a koronavírus járvány elvonta a figyelmet az évfordulóról. Több meghirdetett konferencia elmaradt, mások megtartását jövőre halasztották. A társrendező egyetemek, a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Fulton School of Liberal Arts, Salisbury University képviselőivel együtt úgy döntöttünk, hogy a tavasz óta szerveződő nemzetközi konferenciánkat az online térben tartjuk meg. Ezt a technikai bravúrt az MTA Zoom rendszere tette lehetővé, használatában döntő segítséget nyújtott az MTA részéről Vaskó Edit, illetve Makra Mónika.

A programban 22 előadás szerepelt, de Laczó Ferenc és Bognár Zalán betegsége miatt végül 20 kolléga tartott előadást. A program összeállítása során minden előadás után 10-15 percet hagytunk a hozzászólásokra, beszélgetésekre, amelyeket a szekcióelnökök, Kalmár Melinda, Tulipán Éva, Virányi Péter és Nagy Péter Tibor vezettek. Az élénk érdeklődés miatt ez az idő gyakran kevésnek is tűnt. A konferencia egyébként folyamatosan 30-50 látogatót vonzott. Mivel a második világháború a huszadik századdal foglalkozó kutatások középpontjában áll, gyakran merül fel a kérdés, főleg újságírók részéről, hogy tudunk-e még újat mondani erről a témáról.

Ez a konferencia válaszolt erre a kérdésre. Elhangzottak olyan előadások, amelyek új forrásokra épültek. Barna Ildikó a nem régóta hozzáférhető International Tracing Service hatalmas iratanyaga alapján beszélt azokról a magyar zsidókról, akik a holokauszt után olaszországi hontalan táborokba kerültek. Ugyancsak új forrásokra épült Pritz Pál előadása Edmund Veesenmayerről, Márkus Beáta beszámolója a magyarországi németek elhurcolásáról, valamint Fóris Ákos prezentációja a magyar megszálló csapatoknak a helyi lakossággal szembeni magatartásáról. Ebbe a csoportba tartozik Stark Tamás előadása is az első magyarországi deportálással kapcsolatos vitákról.

Voltak előadások, amelyeknél elsősorban nem a forrás volt új, hanem az azokat feldolgozó szemlélet. Elsősorban a propagandával foglalkozó előadók között voltak olyanok, akik többé-kevésbé ismert források alapján új, izgalmas következtetésekre jutottak. Virányi Péter arról beszélt, hogy hogyan vált branddé a „III. Birodalom”. Andreides Gábor az olasz, Daniela Ozacky Stern a német, Nagy Boglárka a magyar háborús propagandáról beszélt.

Feltűntek új témák is. Nagy Péter Tibor adatbázisokból vett mintavételek alapján a budapesti zsidók túlélési esélyeiről tartott előadást. Bene Krisztián a francia haderő etnikai összetételét, Vitári Zsolt a „Német Ifjúság” háborús szerepvállalását, Kalmár Miklós a náci elit berchtesgadeni nyaralóhelyeit vizsgálta. Egry Gábor arról beszélt, hogy a világháború hogyan tette tönkre a transzilvánizmus eszméjét. Lénárt András a spanyol politika változásait követte nyomon.

Voltak olyan előadók, akik egy, nem feltétlenül „fontos” ember sorsán keresztül mutatták be a háborút és annak következményeit. Mezei Bálint egy fotókat készítő hadnagy, Végső István a bevonuló németekkel szembeszálló egyik katona történetét mondta el. Frank Tibor Ullein-Reviczky Antal életútját vázolta fel, különös tekintettel a német megszállás időszakára. Maarten Pereboom saját felmenői sorsán keresztül mutatta be az utolsó háborús év hollandiai történetét.

A második világháborúval kapcsolatos kutatások értelmét, fontosságát emelte ki üdvözlő beszédében Frank Tibor akadémikus, amikor azt mondta, hogy „a feledés nagy úr, az emlékezők eltűnnek, marad a tudomány”. A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora, Iványi Gábor a konferencia résztvevőinek küldött üdvözletében a történészek felelősségét emelte ki abban, hogy megőrizzük az antifasiszta hagyományt. Stark Tamás záróbeszédében mindezeket a gondolatokat megismételte, kiemelte.

A konferenciáról számos pozitív visszajelzés érkezett. Az előadók és a moderátorok emléklapokat kaptak, amelyeket az albizottság egyik titkára, Virányi Péter tervezett és készített.

A II. világháború története albizottság elnök 
Stark Tamás