Nagy Péter Tibor

The killed and the survivors

There is a rare possibility of historians: creating linkage between the list of Jewish inhabitants of Budapest in 1941 and the list of Jewish inhabitants of Budapest in 1945, in the post-Soah situation. This prosopographical databank makes possible the precise definition of the sociological factors, which enlarge the chance of surviving.

Nagy Péter Tibor
A meggyilkoltak és a túlélők

Egy ritka lehetőség a történészek számára:  létrehozni kapcsolatot az 1941-es budapesti zsidó lakosok listája és a budapesti zsidó lakosok 1945-ös listája között  − a Soah utáni helyzetben. Ez a proszopográfiai adatbank lehetővé teszi a szociológiai tényezők pontos meghatározását, amelyek növelik a túlélés esélyét.