Nagy Boglárka

Plakátok mint a háború szolgái

Előadásomban azt vizsgálom, hogy a II. világháborús magyar propagandaplakátok miként szólították meg a lakosságot, hogyan próbálták a véleményüket, a háború eseményeihez való hozzáállásukat befolyásolni, emellett mennyire töltöttek be fontos szerepet a propaganda

terjesztésében a korszak többi médiumához képest.
A mindenkori háborús propaganda központi szerepét nem csak a hazafiasság „tiszta céljának” és erkölcsi fölényének bemutatása töltötte be, hanem az ellenség rémtetteinek, romlottságának az ábrázolása is. Ezek a plakátok inkább a hátországnak készültek rendkívül leegyszerűsített

jelrendszerrel, éppen ezért érzelmileg igen effektíven hatnak a tömegekre, mielőtt az

megkérdőjelezné a háború céljának jogosságát.
A propagandának az alábbi feladatokat kellett megoldania:
a) ellenségkép megjelenítése;
b) katona népszerűsítése;
c) harc a kémek ellen;
d) mozgósítás a légoltalomra;
e) nők a hadsereg segítésére, férfiak helyére;
f) Vöröskereszt népszerűsítése
Előadásom  a  II.  világháborús  magyar plakátok kategorizálását, a főbb propaganda  témák megismerését, áttekinthetőséget segíti elő. Azt vizsgálom, hogy a plakátok segítségével miképpen formálták a lakosság véleményét, hozzáállását a háborúhoz.

The poster goes to war

In my presentation, I examine how World War II Hungarian propaganda posters reached the Hungarian inhabitants/population, how it tried to influence their opinions, attitudes to the event of the war, in addition how posters played an important role within spreading propaganda compared to other mediums of the era.

The main role of the war propaganda was played not only by the presentation of the “pure purpose” and moral superiority of patriotism, but also by the depiction of the horrors and depravity of the enemy. These posters were made for the hinterland with a very simplified sign system, therefore emotionally very effectively act on the masses before calling into question the legitimacy of the purpose of the war.

Propaganda had to solve the following tasks:

  1. displaying an image of the enemy;
  2. soldier promotion;
  3. fight against spies;
  4. mobilization for air defence;
  5. women to help the army, to replace men;
  6. Promotion of the Red Cross

My presentation, the categorizations of the World War II Hungarian posters promotes the knowledge and transparency of the main propaganda topics. I examine how the posters were able to shape the opinion and attitude of the population towards the war.