Kalmár Miklós

A nemzetiszocialista elit pihenőhelye

Az 1920-as évekre kiépült szubalpin kisváros, Berchtesgaden és a közeli Obersalzberg volt az a helyszín, ahol a Führer, a nemzetiszocialista Németország vezetője igazán otthon érezte magát. Birtokára évről évre visszatért, és a hozzá közel állók – Eva Braun mellett vezető politikusok, például Joseph Goebbels vagy a birodalmi főépítész Albert Speer – szűk körében kapcsolódott ki. Az ezekről a napokról szóló feljegyzések érdekes adalékkal szolgálnak a szereplők szokásaira, kedvteléseire, magánemberként megfogalmazott gondolataira vonatkozóan.
Az Adolf Hitler tulajdonában álló épületegyüttes központja a Berghof volt, azonban az igazi különlegességet építészeti és ideológiai szempontból egyaránt a Kehlsteinhaus, az 1834 méteres magasságban emelt teaház jelentette. A környezetébe nagy műgonddal beillesztett s a legmodernebb technikai megoldásokkal tervezett épület Martin Bormann ötlete alapján, az NSDAP különleges ajándékaként készült a Führer 50. születésnapjára. A Berghofot a brit légierő 1945. április 25-én, mindössze tizenhárom nappal az európai háború vége előtt csaknem teljes egészében lebombázta. A légitámadás fizikai értelemben szinte egészében romba döntötte a nemzetiszocialista elit funkcióját vesztő nyaralóhelyét.

Miklós Kalmár
The National Socialist elite’s former mountain retreat

The small subalpine town of Berchtesgaden, well-established by the 1920s, and the nearby Obersalzberg became the places where the Führer of National Socialist Germany truly felt at home. He returned to his estate each year to relax and recover in the narrow circle of those close to him, which included – along with Eva Braun – leading politicians, such as Joseph Goebbels or the chief architect Albert Speer. Records of these days contribute some interesting information on the habits, activities, and personal ideas of these high-ranking officials.
The central building of Adolf Hitler’s residence complex was the Berghof, but the most special was – both in an architectural and an ideological sense – the Kehlsteinhaus, a tea house erected on the mountain peak at an elevation of 1,834 meters. The building, blended well into its surroundings, was built with state-of-the-art technology and was designed by Martin Bormann as a special gift from the NSDAP to the Führer for his 50th birthday. The Berghof was almost completely destroyed in a bombing by the Royal Air Force on the 25th of April 1945, just thirteen days before the end of the war in Europe. In the physical sense, this air raid nearly entirely demolished the National Socialist elite’s former mountain retreat.