Frank Tibor

Ullein-Reviczky Antal és Magyarország német megszállása, 1944

A német hatalomátvétel után Ullein-Reviczky Antal stockholmi magyar követ nem ismerte el az új, Sztójay Döme volt berlini követ által vezetett magyar bábkormányt. Sztójay sem habozott sokáig: 1944. március 24-én táviratilag közölte a követtel, hogy „azonnali hatállyal elbocsájtotta”. A The New York Times már 1944. március 23-án beszámolt róla, hogy „Dr. Ullein-Reviczky az új kormányt quisling típusúnak tartja, amelyet Horthy Miklós admirális kívánsága ellenére erőltettek az országra és ezért törvénytelen. A követ közleményét az egész stockholmi magyar követség támogatja.” Március 25-én a The New York Times arról számolt be, hogy „Dr. Ullein-Reviczky […] csaknem az élén szerepelt annak a listának, amely az elmozdítandókat sorolta fel a Veesenmayer SS tábornok irányítása alatt most folyó tisztogatások során.”
A követ evakuálta a követségi épületet és a „szabad követséget” magánrezidenciáján rendezte be. Leváltása után Ambró Ferenc madridi, báró Bakach-Bessenyey György berni, Szabó György helsinki, Wodianer Andor lisszaboni, Újváry Dezső isztambuli és báró Apor Gábor vatikáni követtársával együtt magyar emigráns kormány alakítására készült.
Ullein-Reviczky Antal legfontosabb tette annak a francia nyelvű levélnek a megírása volt, amelyet Christian Günther svéd külügyminiszternek küldött 1944. április 8-án. „Hazám német megszállásának következményeként mintegy 800 000 zsidó vallású vagy származású magyar példátlan és embertelen üldözésnek van kitéve.”  A levelet másolatban megkapta Sir Victor Mallet brit és Herschel V. Johnson amerikai követ Stockholmban.

Tibor Frank
Antal Ullein-Reviczky and the German Occupation of Hungary in 1944

Once Nazi-Germany occupied Hungary on March 19, 1944, Antal Ullein-Reviczky, Hungarian minister to Sweden was one of those Hungarian diplomats who did not recognize the new puppet regime set up by the Germans. As The New York Times reported on March 23, 1944, „Dr. Ullein-Reviczky considers the new Cabinet a quisling type imposed on the country against Admiral Nicholas Horthy’s wishes and hence illegal. The entire Stockholm Hungarian Legation backs the Minister’s statement.” Regent Horthy did not approve the German occupation of his country, he failed to oppose, however, the appointment of the Sztójay government. The New York Times reported that according to Paul Schmidt, the Reich Foreign Office spokesman Ullein-Reviczky “nearly topped the list of men slated for removal in the purge now carried out under the direction of S. S. Gen. Veesenmayer.”
Ullein-Reviczky maintained a „free legation” in Stockholm and cooperated with fellow former legitimate ministers of Hungary across Europe such as Ferenc Ambró, Madrid; Baron György Bakach-Bessenyey, Bern; György Szabó, Helsinki; Baron Andor Wodianer, Lisbon; Dezső Újváry, Istanbul and Baron Gábor Apor, Hungary’s envoy to the Holy See who hoped to act as a Hungarian government in exile.
In 1944 Antal Ullein-Reviczky made several attempts to draw the attention of the Swedish government to the plight of the Hungarian Jewry. On April 8, 1944 the deposed Hungarian Minister sent a letter to Swedish Foreign Minister Christian Günther urging him to help save the largest remaining Jewish community in Europe. Copies of the letter were promptly forwarded to Sir Victor Mallet, British Minister and Herschel V. Johnson, US minister to Sweden.