Virányi Péter

Háború fegyverek nélkül

A propaganda történetén végigtekintve azt az összefüggést fedezzük fel, hogy nem más, mint a háború folytatása vagy helyettesítése másfajta technikával. Gyakran hozzájárul egy háború kirobbantásához. A propaganda a társadalmi kommunikáció egyik formája. Társadalmi termék, amelyet a társadalom tagjainak meggyőzésére állítanak elő. Szoros kapcsolatban van a politikai marketinggel és reklámmal. A propaganda központi szerepet játszott a náci hatalom megszerzésében és az NSZDAP uralmának fenntartásában. Hitler kiemelkedő fontosságot tulajdonított a propagandának. A Harmadik Birodalmat bátran tekinthetjük egy mindenre kiterjedő arculattal rendelkező, tudatosan kialakított, felépített brandnek, márkának. Arra a kérdésre keresem a választ, miszerint hogyan lett márka, miképpen dolgozott és kommunikált a goebbelsi marketing segítve a propagandát? Ez a téma, ebben az összefüggésben nem igazán kutatott.

Péter Virányi
War without weapons

Throughout the history of propaganda, we discover the connection that it is nothing more than continuing a war or replacing it with another technique − it often contributes to the outbreak of a war. Propaganda is a form of social communication. It is a social product that is produced to convince members of society. It is closely related to political marketing and advertising. Propaganda played a central role in gaining Nazi power and maintaining NSZDAP rule. Hitler attached great importance to propaganda. We can boldly consider the Third Reich to be a consciously designed brand built with an all-encompassing image. I’m looking for an answer to the question that how did it become a brand, how did Goebbels marketing work and communicate helping propaganda. This topic, in this context, is not really researched.