Pritz Pál

Vajon tényleg helytartó volt-e Dr. Veesenmayer Ödön 1944-ben Magyarországon? – Kutatásmódszertani töprengések

Bár − hagyományos felfogás szerint – Edmund Veesenmayer a német megszállás után teljhatalmi megbízottként végezte Magyarországon a munkáját, mégsem készült magyar nyelvű monográfia mind ez ideig EV-ről. Magam közel két esztendeig gyűjtöttem e téma forrásanyagát, s a felgyülemlett forrásanyag nyomán számos kétely merült fel bennem.

Pál Pritz
Was Dr. Edmund Veesenmayer really a governor in Hungary in 1944? Research methodological reflections

Although, according to the traditional view, Edmund Veesenmayer worked as an omnipotent agent in Hungary after the German occupation, no monograph on his activity has been written in Hungarian. I have been collecting the source material on this topic for almost two years, and thanks to the accumulated source material many doubts have arisen in me.