Daniela Ozacky Stern

Joseph Goebbels, Nazi Propaganda and the Holocaust during the Last Year of WWII, 1944-45

My paper will deal with the last year of the Second World War, 1944-45, during which Nazi Germany was deteriorating towards its final defeat on all fronts. And yet, despite the catastrophic reality of this last year, the intensive extermination of the Jews by the Nazi regime had not stopped. In fact, it was hastened and expedited. The “Final Solution” had been expanded to new territories, such as Hungary. ln this context, I would present the actions and behavior of one of Hitler’s closest aids, whose influence on Nazi policy was immense: Joseph Goebbels had served as the Minister for “Public Enlightenment and Propaganda” since March 1933, but after the failed coup against Hitler in July 1944, he gained new position and power.
And so, while the Nazi Regime was fading and heading toward complete defeat, Goebbels enjoyed the prosperity and status of his promotion and tried his utmost to introduce more radical measures into government policy. I would discuss the Nazi propaganda machine, created, and led by Goebbels, its role in strengthening the motivation to continue with the extermination and genocidal acts against the Jews and in legitimizing, justifying, and preserving it. According to Goebbels’s propaganda – it was so critical to persevere with the struggle which would end either with a new life or the complete cessation of Germany.

Joseph Goebbels, a náci propaganda és a holokauszt a második világháború utolsó évében 1944-45

Az előadás a második világháború utolsó évével foglalkozik, amikor 1944-45-ben a náci Németország minden fronton végső veresége felé sodródott. Az utolsó év katasztrofális valósága ellenére a náci rezsim mégsem hagyott fel a zsidók intenzív megsemmisítésével, éppen ellenkezőleg, siettette és felgyorsította azt. A „végső megoldást” új területekre terjesztették ki, például Magyarországra. Ebben a kontextusban mutatom be Hitler egyik legközelebbi segítőjének tevékenységét és viselkedését, akinek óriási hatása volt a náci politikára: Joseph Goebbels 1933 márciusa óta „tájékoztatási és propaganda” miniszterként tevékenykedett, de az 1944 júliusi sikertelen Hitler elleni puccs után új pozíciót és hatalmat szerzett. Így tehát, miközben a náci rezsim hanyatlott és a teljes vereség felé tartott, Goebbels az előléptetéssel járó jólétet és társadalmi helyzetet élvezhette, és mindent megtett, hogy még radikálisabb intézkedéseket foganatosítson a kormány politikájában. Szeretném továbbá bemutatni a Goebbels által létrehozott és vezetett náci propagandagépezet szerepét a zsidók megsemmisítésének és a népirtás folytatásának megerősítésében, illetve annak legitimálásában, igazolásában és fenntartásában. Goebbels propagandája szerint ugyanis kulcsfontosságú volt kitartani az új élettel vagy Németország teljes megszűnésével záruló küzdelem mellett.