Lénárt T. András 

Spain in the Second World War: from Neutrality to Non-Belligerence and Back

General Francisco Franco established his dictatorship in Spain in 1939 after the Civil War fought against the democratic government. The same year, the Second World War broke out. Although Franco’s ideology and political views were close to Mussolini’s and Hitler’s (they had also helped him in the Civil War), but – due to the country’s disastrous conditions – he thought that it would be impossible to enter the War. He wanted his country to remain neutral, although openly sympathizing with the Axis powers. Soon Spain moved forward to the status of non-belligerent country: Franco backed Mussolini and Hitler on the level of propaganda and he also sent voluntary troops to help the Germans on the Eastern Front (the Blue Division). As it became clear that the Axis would not win the war, Spain returned to neutrality, even establishing unofficial contacts with the Allies. The aim of my paper is to highlight the main features of the Spanish attitude and diplomatic manoeuvres during the last two years of the war.

Lénárt T. András 
Spanyolország a második világháborúban: a semlegességtől a nem hadviselő fél státuszig és vissza

Francisco Franco tábornok 1939-ben hozta létre a diktatúráját Spanyolországban, miután megnyerte a demokratikus kormány ellen kirobbantott polgárháborút. Ugyanebben az évben kitört a második világháború. Bár Franco ideológiája és politikai nézetei közel álltak Mussolini és Hitler rendszeréhez (utóbbiak támogatták is őt a polgárháborúban), az országa meggyengülten került ki a spanyol vérengzésből, így nem tartotta lehetségesnek, hogy belépjenek a világháborúba. Az ország semleges kívánt maradni, bár Franco egyértelmű szimpátiáját fejezte ki a tengelyhatalmakkal. Hamarosan Spanyolország elmozdult a nem hadviselő fél státusz irányába: a propaganda terén támogatta Olaszországot és Németországot, valamint önkéntesekből álló kontingenst (a Kék Hadosztályt) küldött a németek megsegítésére a keleti fronton. Amint egyre valószínűbbé vált, hogy a háborúból a tengelyhatalmak vesztesen kerülnek ki, Spanyolország ismét semleges álláspontra helyezkedett, nem hivatalosan a szövetségesekkel is felvette a kapcsolatot. Az előadásomban a háború utolsó két évére vonatkozóan a spanyol hozzáállás főbb elemeit és változásait kívánom ismertetni.