Fóris Ákos

A megszállás utolsó éve: a magyar csapatok lakossággal szembeni erőszak alkalmazása szovjet területeken 1944-ben

1944-re alapvetően átalakult a megszálló tevékenységet ellátó magyar csapatok helyzete a megszállt szovjet területeken. A szovjet előrenyomulás következtében a magyar csapatok tevékenysége visszaszorult Nyugat-Ukrajnába és Breszt térségébe. A korábban polgári közigazgatás alá vont területeken nem csupán a szovjet partizánmozgalom, hanem az Ukrán Felkelő Hadsereg is megszerveződött. Előadásomban azt vizsgálom, hogy a partizánellenes hadviselés, valamint a területbiztosítás keretében hogyan alakult át a magyar csapatok erőszak alkalmazása a lakossággal szemben. A meglévő adatok alapján összevetem a partizánharcok veszteségeit, valamint magyar, német, szovjet és ukrán források alapján megvizsgálom, hogy a magyar csapatok részéről a partizánellenes hadviselés eszközei, illetve a lakossággal szembeni megtorlás mértéke megváltozott-e a háború utolsó szakaszában.

Ákos Fóris
The last year of the occupation: the violence against the population by Hungarian troops in the occupied Soviet territories in 1944

By 1944, the situation of Hungarian troops in the occupied Soviet territories had fundamentally changed. As a result of the Soviet advance, the activities of the Hungarian troops were reduced to Western Ukraine and the Brest region. In areas previously under civilian administration, not only the Soviet partisan movement but also the Ukrainian Uprising Army was organized. In my presentation, I examine how the use of violence by Hungarian troops against the population has changed in the framework of anti-partisan warfare and territorial security. Based on the available data, I compare the losses of guerrilla wars and, based on Hungarian, German, Soviet and Ukrainian sources, examine whether the means of anti-guerrilla warfare and the extent of retaliation against the population changed during the last phase of the war.